Director - Evgeniy Makharashvili 
Dop - Alexey Andreev
Producer - Khatuna Dzhalilova
Gaffer - Alexey Kolchev
1AC - Philipp Shevchenko
Color - Maksim Zhura
Art Director - Olga Radko
Props - Yana Alekseeva

Shot on ARRI Alexa XT + Arri Master Anamorphic lenses
Back to Top